Zewnętrzne cele poznania naukowego – są to takie cele, które wynikają z funkcji społecznej nauki oraz jej funkcji w życiu ludzi. Zewnętrzne cele poznania naukowego są brane pod uwagę gdy nauka jest wykorzystywana do realizacji zadań teoretycznych bądź praktycznych. Nauka wyrosła z potrzeb utylitarnych – umożliwia człowiekowi działanie w sposób bardziej efektywny. Zewnętrzne cele poznania naukowego to dążenie do zgodności celów i środków, co związane jest z umiejętnością przewidywania przyszłych zjawisk. Przewidywanie jest bezpośrednią funkcją praktyczną nauki.

 

Brzeziński, Jerzy, (2004) Metodologia badań psychologicznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, str. 30