Znaczenie denotacyjne – to część wiedzy o obiekcie lub desygnacie, która dotyczy ogólnie znanych faktów i cech lub funkcji obiektywnie stwierdzanych.

 

Literatura:

„Psychologia poznawcza”, E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, str. 662