Znaczenie konotacyjne – to część wiedzy o obiekcie lub desygnacie, która odwojue się do subiektywnie posiadanych przez daną osobę skojarzeń i emocji.

 

Literatura:

„Psychologia poznawcza”, E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, str. 662