Teoria równowagi
Teoria równowagi, to szczególna teoria spójności poznawczej określająca, że ludzie wolą elementy w systemie poznawczym, aby były wewnętrznie spójne ze sobą (tj. zrównoważone). Zakłada się, że zrównoważone systemy są bardziej stabilne i przyjemne psychicznie niż systemy niezrównoważone. Teoria została przede wszystkim określona i przetestowana w kontekście systemów obejmujących trzy elementy. Systemy te są czasami określane jako triady P-O-X, w których P = osoba (tj. Jaźń), O = inna osoba, a X = jakiś bodziec lub zdarzenie. [po raz pierwszy zaproponowany w 1946 r. przez Fritza Heidera] Teoria równowagi