Analna triada – w typologii osobowości Freuda trzy cechy osobowości analnej: 1. dążenia do porządku i czystości 2. skąpstwo, oszczędność 3. upór. Jednostka o osobowości analnej wyraża przekonanie, że kontrola środowiska zewnętrznego pod kątem utryzmywania porządku i higieny w sposób magiczny wpłynie na utrzymanie „porządku wewnętrznego”; dodatkowo utrzymywanie higieny stanowi reakcję upozorowaną wobec kwestii percepowanych prze jednostkę jako „nieczyste”. Skąpstwo wynika z – pochodzącego z dzieciństwa – pragnienia zatrzymania stolca.

O.P. John, L.A. Pervin „Osobowość. Teoria i badania” Wydanie ósme, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 127.