Anima – w psychoanalizie jungowskiej archetyp Kobiecości, działający w nieświadomości mężczyzny jako ideał kobiety. Anima jest przeciwieństwem Animusa i dopełnieniem persony; odpowiada erosowi macierzyńskiemu.

„Psychoterapia. Szkoły i Metody. Podręcznik Akademicki” L. Hrzesiuk i H. Suszek, Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury Warszawa 2011, s.113, 115