Anoreksja (jadłowstręt psychiczny) – Zaburzenie, w którym chory celowo podtrzymuje niską wagę bądź dąży do jej utraty. Pojawia się częściej u kobiet, zwykle w okresie dojrzewania. Może przyjąć postać przewlekłą. Etiologia nie jest do końca poznana, jednak wpływ na jego powstanie mają nie tylko czynniki biologiczne, ale i osobowościowe oraz kulturowe. Rozpoznawana jest wtedy, gdy wskaźnik BMI chorego wynosi <17,5, a w przypadku osób przed okresem dojrzewania, jeśli nie została osiągnięta masa ciała należna do wieku. Oprócz unikania pewnych grup pokarmów, które w przekonaniu chorego prowadziłyby do przytycia, stosuje on leki przeczyszczające, intensywnie ćwiczy, prowokuje wymioty czy w inny sposób dąży do zmniejszenia wagi. Występuje istotne zaburzenie postrzegania własnego ciała, któremu towarzyszy natrętny lęk przed otyłością. Powszechne są poważne zaburzenia hormonalne, prowadzące do zaniku miesiączkowania, zahamowania wzrostu, utraty zainteresowań seksualnych, zaburzeń pracy tarczycy a także metabolizmu insuliny czy kortyzolu. Anoreksji zazwyczaj towarzyszy depresja lub natręctwa, a także zaburzenia osobowości.

 

„ICD-10 Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy Kliniczne i wskazówki diagnostyczne.”s. 151 – 152 Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius” Instytut Psychiatrii i Neurologii Kraków-Warszawa