Autyzm atypowy – całościowe zaburzenie rozwojowe, które odróżnia się od autyzmu typowego ze względu na jego początek po 3 roku życia dziecka, lub zważywszy na niespełnienie wszystkich kryteriów diagnostycznych. Najczęściej spotykane w głębokim upośledzeniu umysłowym, bądź w specyficznych zaburzeniach rozumienia języka.

 

„ICD-10 Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy Kliniczne i wskazówki diagnostyczne.” s.211 Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius” Instytut Psychiatrii i Neurologii Kraków-Warszawa