Autyzm dziecięcy – całościowe zaburzenie rozwojowe, w którym nieprawidłowy rozwój dziecka widoczny jest już przed 3 rokiem życia i objawia się powtarzalnym zestawem stereotypowych zachowań, problemami z komunikacją i integracją ze środowiskiem, problemami z reakcją emocjonalną na uczucia otoczenia, trudnością z rozpoznaniem kontekstu czy niewystępowaniem społeczno-emocjonalnej wzajemności. W zabawie dziecko ma trudności z zadaniami związanymi z wyobraźnią i twórczymi zajęciami czy naśladowaniem społecznym; nie umie postępować spontanicznie a podejmowanie decyzji jest dla niego problematyczne. Często ma kłopoty z podtrzymywaniem dialogu, modulowaniem tonu i rytmu wypowiedzi. Sztywność zachowań i zainteresowań obejmuje przede wszystkim preferencję dziecka do zachowań rutynowych, wybierania ulubionych, niestandardowych przedmiotów (ze zwróceniem uwagi na ich nieistotne cechy) oraz wykonywania czynności w ściśle określonym, powtarzalnym porządku. Powszechne jest również zainteresowanie liczbami, na przykład datami, rozkładami jazdy, numerami telefonów. Objawami towarzyszącymi są fobie, lęki, napady agresji, zaburzenia odżywiania się, zaburzenia snu. Autyzm dziecięcy to zaburzenie, które 3 do 4 -krotnie częściej pojawia się u chłopców.

„ICD-10 Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy Kliniczne i wskazówki diagnostyczne.”s.209-211 Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius” Instytut Psychiatrii i Neurologii Kraków-Warszawa