Badania ekologiczne
1. badania wzajemnych relacji między organizmami i ich środowiskami.

2. w psychologii, badania oceniające wpływ czynników środowiskowych na indywidualne zachowanie i zdrowie psychiczne.

3. każde badanie, w którym analizy statystyczne są przeprowadzane na poziomie populacji, a nie na poziomie indywidualnym.