Biegun przeciwieństwa w konstruktach – w poznawczej teorii osobowośći Kelly’ego, właściwość umożliwiająca organizację dwóch elementów konstruktu ze względu na kryterium ich odrębności od trzeciego konstruktu. Jak mówi teoria konstruktu Kelly’ego, do prawidłowego opisu konstruktu niezbędne jest zbadanie go na obu biegunach opozycji podobieństwo-przeciwieństwo.

O.P. John, L.A. Pervin „Osobowość. Teoria i badania” Wydanie ósme, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 416-420.