Bóle psychogenne – Intensywny, uporczywy ból, który nie ma podstaw w postaci schorzeń somatycznych, a jest spowodowany problemami psychospołecznymi. Korzyścią poboczną którą odnosi pacjent, jest koncentracja uwagi otoczenia na własnej osobie. Ból psychogenny często dotyczy bólów głowy lub krzyża. Do momentu ustalenia przyczyny somatycznej pacjent może odczuwać złość lub niepokój.

 

„ICD-10 Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy Kliniczne i wskazówki diagnostyczne.”s. 144-145 Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius” Instytut Psychiatrii i Neurologii Kraków-Warszawa