Całościowe zaburzenia rozwojowe – grupa zaburzeń, charakteryzujących się problemami z interakcją z otoczeniem, sztywnym repertuarem zachowań i zainteresowań oraz kłopotami z porozumiewaniem się. Atypowość rozwoju zaczyna się najwcześniej we wczesnym niemowlęctwie, a najpóźniej około 5 roku życia i dotyczy całości zachowania dziecka, choć poszczególne jego składniki mogą różnić się intensywnością.

 

„ICD-10 Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy Kliniczne i wskazówki diagnostyczne.” s. 208 Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius” Instytut Psychiatrii i Neurologii Kraków-Warszawa