Cechy centralne (główne) – w teorii osobowości Allporta takie cechy, które mają istotny wpływ na osobowość jednostki, nie jest on jednak tak przemożny jak w przypadku cech dominujących. Do cech centralnych (głównych) zaliczyć możemy między innymi uczciwość, asertywność, uprzejmość. Wraz z cechami dominującymi i dyspozycjami wtórnymi stanowią podstawowy podział cech w allportowskiej koncepcji; należy zauważyć, że autor zwracał uwagę na konieczność uwzględniania istotnej roli kontekstu sytuacyjnego, w którym cechy zostają wyrażone.

O.P. John, L.A. Pervin „Osobowość. Teoria i badania” Wydanie ósme, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 237.