Cechy zdolnościowe – w teorii osobowości Catella takie cechy, które mają bezpośredni związek z umiejętnościami i zdolnościami jednostki. Ich istnienie pozwala jednostce na korzystny poziom funkcjonowania. Stanowią – obok cech temperamentalnych i dynamicznych – element podstawowego podziału cech w rozumieniu Catellowskim. Przykładem cechy źródłowej jest inteligencja.

O.P. John, L.A. Pervin „Osobowość. Teoria i badania” Wydanie ósme, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 253.