„Chłodne” poznanie – potoczne określenie dotyczące problematyki emocji i motywacji w procesah poznawczych. Używane do określania specyficznego kontekstu badania procesów poznawczych, charakterystycznego dla laboratoryjnej, kontrolowalnej sytuacji badawczej. Neutralność środowiska w których bada się „chłodne procesy poznawcze” może znacząco deformować wyniki badań: tak skonstruowane badanie nie uwzględnia bowiem zakłócającego wpływu czynników emocjonalnych wynikających ze spontanicznego i skomplikowanego charakteru społecznych procesów poznawczych.

O.P. John, L.A. Pervin „Osobowość. Teoria i badania” Wydanie ósme, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 566.