Cyklotymia – Pojawiające się we wczesnej młodości, stałe wahania nastroju — od łagodnej depresji do łagodnej hipomanii, z ewentualnymi kilkumiesięcznymi epizodami remisji. Epizody te nie są zależne od wydarzeń życiowych, a raczej spontaniczne i zazwyczaj akceptowane przez otoczenie. Cyklotymia może przekształcić się w zaburzenia afektywne dwubiegunowe lub nawracające zaburzenia depresyjne, a także utrzymywać się stale lub powracać okresowo.

 

„ICD-10 Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy Kliniczne i wskazówki diagnostyczne.” s. 114 Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius” Instytut Psychiatrii i Neurologii Kraków-Warszawa