Dane niezależne vs. dane zależne – w badaniach empirycznych stosuje się dwa rodzaje porównań. W pierwszym przypadku dotyczy to dwóch lub więcej grup, różniących się między sobą poziomem zmiennej niezależnej w tym samym czasie – w najprostszym wariancie są to grupa kontrolna i grupa eksperymentalna. Uzyskiwane w ten sposób są dane niezależne. Drugi rodzaj porównań dotyczy tej samej grupy, badanej raz i następnie przynajmniej drugi raz po upływie pewnego czasu. W takim badaniu uzyskuje się dane zależne. Dane niezależne vs. dane zależne – dwa rodzaje danych, uzyskiwane w różnego rodzaju badaniach umożliwiają podział wszystkich testów istotności różnic na podzbiory: testów dla danych niezależnych oraz testów dla danych zależnych.

 

Brzeziński, Jerzy, (2004) Metodologia badań psychologicznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, str. 262