Dane O – w klasyfikacji Catella, typ danych otrzymywanych drogą obserwacji, zazwyczaj przyjmujący formę ogólnych oszacowań bądź wysoce specyficznych obserwacji fragmentów zachowania. Najczęściej opisywane są na skalach szacunkowych dotyczących osobowości. Badanymi bywają rodzina, przyjaciele, nauczyciele, opiekunowie czy zwierzchnicy; zdarza się, że osoby te przechodzą specjalne szkolenie, umożliwiające zdobycie umiejętności w zakresie obserwacji.

O.P. John, L.A. Pervin „Osobowość. Teoria i badania” Wydanie ósme, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 29-33.