Dane OT – w klasyfikacji Catella, typ danych kwestionariuszowych, otrzymywanych drogą testu obiektywnego, a więc uzyskane w trybie oceny fragmentów sytuacji, w których badany nie jet świadom powiązania między mierzoną charakterystyką osobowości, a reakcją.

O.P. John, L.A. Pervin „Osobowość. Teoria i badania” Wydanie ósme, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 254-256.