Dane Q – w klasyfikacji Catella, typ danych otrzymywanych drogą kwestionariuszową lub pozyskiwaną z samoopisu badanego. Informacje pochodzące z danych Q są częściowo zbieżne z danymi L.  Poprawna interpretacja tego typu danych jest łatwiejsza, jeśli badacz weźmie pod uwagę wyniki z danych L, O, T i S.

O.P. John, L.A. Pervin „Osobowość. Teoria i badania” Wydanie ósme, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 254-256.