Dane S – w klasyfikacji Catella, typ danych otrzymywanych drogą sprawozdań subiektywnych. Informacje są więc dostarczane bezpośrdnio przez osobę badaną, a więc dane te zazwyczaj stanowią odpowiedzi na pytania kwestionariuszowe. Badany szacuje własne cechy wcielając się w rolę obserwatora.

O.P. John, L.A. Pervin „Osobowość. Teoria i badania” Wydanie ósme, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 29-33, 57.