Dane T – w klasyfikacji Catella, typ danych testowych, a więc otrzymywanych drogą testów standardowych lub procedur eksperymentalnych, stosowany między innymi w badaniach dotyczących osobowości. Przykładem danych typu T może być wynik uzyskany z testu inteligencji. Tego typu wyniki ułatwiają prawidłową interpretację danych ze sprawozdań subiektywnych.

O.P. John, L.A. Pervin „Osobowość. Teoria i badania” Wydanie ósme, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 29-33.