Dane – w psychologii osobowości cztery kategorie informacji stosowanych w badaniach, obejmujące dane S (ze sprawozdań subiektywnych), dane T (testowe) dane L (autobiograficzne) i dane O (obserwacyjne). Każdy z tych rodzajów danych jest potencjalnie użyteczny do realizacji innego celu badawczego.

O.P. John, L.A. Pervin „Osobowość. Teoria i badania” Wydanie ósme, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 29-33.