Dążenia do kompensacji – w psychologii indywidualnej Adlera dążenie do kompensacji jest fundamentalną, konstruktywną dyspozycją jednostki, umożliwiającą jej adaptację, pokonywanie trudności i pełniącą podstawową funkcję motywacyjną. Według Adlera kompleks niższości jest powszechny i ma swój początek w dzieciństwie; dążenie do skompensowania go odbywa się przez rozmaite w formie działania dążące do osiągnięcia przewagi nad innymi oraz zbudowania jej poczucia mocy i sprawczości. Mechanizm dążenia do kompensacji w pośredni sposób wpływa na ukształtowanie tzw. drogi życiowej jednostki, a także jej osobowości.

O.P. John, L.A. Pervin „Osobowość. Teoria i badania” Wydanie ósme, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 145.