Dążenia do przezwyciężenia – w psychologii indywidualnej Adlera dążenie do przezwyciężenia jest rodzajem kompensacji, koncentrującej się na konkretnych cechach jednostki, na przykład fizycznej niepełnosprawności, odróżniających się od normy niedorozwojem. Jednostka w naturalny sposób dąży do przezwyciężenia trudności do tego stopnia, że efektem jej pracy nad deficytem będzie efekt przekraczający normę.

O.P. John, L.A. Pervin „Osobowość. Teoria i badania” Wydanie ósme, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 145.