Dążenia osobiste – obok celu, projektu osobistego i zadań życiowych jedno z pojęć, używanych do ekspresji wagi procesów motywacyjnych w ramach poznawczo-informacyjnego ujęcia osobowości. Popularność zyskało wraz ze skutkami rewolucji poznawczej w psychologii, a więc przesunięcia obszaru zainteresowań badawczych z posiadania cech i myślenia, na działanie i próby osiągnięcia celu.

O.P. John, L.A. Pervin „Osobowość. Teoria i badania” Wydanie ósme, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 560.