Derefleksja – jest to technika, której autorem jest Victor Frankl, twórca analizy egzystencjalnej i logoterapii. Derefleksja jest sposobem radzenia sobie z nadmiernym skoncentrowaniem na Ja i stanami hiperrefleksji. Stosuje się ją w celu odwrócenia uwagi od swoich doświadczeń i pragnień, szczególnie w sytuacji, gdy są one źródłem problemów osoby. Derefleksja, wywodząca się z analizy egzystencjalnej znalazła zastosowanie również w innych podejściach terapeutycznych.

Cierpiałkowska, L., Sęk, H. (2016) Psychologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, str. 161