Dyferencjał semantyczny – technika stosowana między innymi do pomiaru osobowości, pomiaru postaw i znaczenia pojęć, w której badany korzystając ze zbioru siedmiostopniowych skal, której części są zdefiniowane za pomocą biegunowo przeciwnych określeń, odnosi się do ich bliskości do jego własnego pola semantycznego. Określa, czy sformułowanie jest przydatne do opisu jego poglądów, postaw, uczuć, czy może nigdy by go w tym celu nie użył. Struktura narzędzia z jednej strony umożliwia analizę statystyczną otrzymanych danych, z drugiej strony pozostawia pole do elastycznej interpretacji badacza.

O.P. John, L.A. Pervin „Osobowość. Teoria i badania” Wydanie ósme, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 178-182.