Dysfunkcje seksualne -Zespół zaburzeń, które uniemożliwiają pacjentowi satysfakcjonującą aktywność seksualną. Obejmują brak erekcji, niemożność osiągnięcia lub kontrolowania orgazmu, dyspaurenię, pochwicę. Dotyczą także objawów związanych z ogólną satysfakcją seksualną, takich jak awersja, zanik potrzeb seksualnych, czy też nadmierne pobudzenie.

 

„ICD-10 Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy Kliniczne i wskazówki diagnostyczne.”s.162-164 Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius” Instytut Psychiatrii i Neurologii Kraków-Warszawa