Efekt cocktail-party – polega na szczególnym uwrażliwieniu na wszelkie bodźce odnoszące się bezpośrednio do naszego ja. Obrazowo efekt cocktail-party tłumaczy się tym, że jesteśmy w stanie wyłapać nasze imię wśród wielu prowadzonych jednocześnie rozmów na tytułowym cocktail-party nawet wtedy, gdy nasza uwaga jest pochłonięta czym innym (np. ciekawą rozmową). Efekt cocktail-party wynika z tego, że struktura wiedzy dotycząca naszego ja, jest tą, która ma dla nas największe znaczenie – jest najbardziej rozbudowaną i cały czas posiada podwyższoną dostępność pamięciową, dlatego jesteśmy szczególnie uwrażliwieni na wszelkie bodźce odnoszące się do ja, na przykład nasze imię.

Literatura:

„Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” B. Wojciszke str.  137

Related Entries