Efekt dezinformacji – to zjawisko modyfikacji przywołań pamięciowych pod wpływem błędnej informacji wprowadzonej do pamięci. Efekt dezinformacji najprawdopodobniej wynika z utraty informacji o źródłach posiadanej wiedzy – niemożność oddzielenia wspomnień z obserwacji od informacji podanej np. przez eksperymentatora. Efekt dezinformacji ponadto przybiera na sile proporcjonalnie do wzrostu wiarygodności źródła. Znajomość informacji, bez względu na jej źródło staje się dostateczną przesłanką do uznania jej za rzeczywistą. Błędne informacje mogą być włączone do wyobrażeniowych rekonstrukcji zdarzeń, ponadto im częściej informacja błędna pojawia się, tym większa wyrazistość i podobieństwo do oryginalnego zapisu zdarzenia. Efekt dezinformacji może łatwiej wystąpić, jeżeli zdarzenie miało charakter peryferyczny dla zapamiętanej sytuacji (w przeciwieństwie do sytuacji, w której miało charakter centralny).

Literatura:

„Psychologia poznawcza”, E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, str. 410-411