Efekt dowodu społecznego – polega na tym, że dane zachowanie uznane jest za poprawne, jeżeli widzimy, że inni zachowują się w ten sposób w danej sytuacji. Efekt dowodu społecznego ilustrują m.in. zbiórki pieniężne, których organizatorzy skwapliwie informują o tym, jak wiele osób dokonało już wpłaty na dany cel. Na podobnej zasadzie sprzedawcy chętnie informują o powodzeniu produktów na rynku (np. różnego rodzaju listy bestsellerów). Efekt dowodu społecznego prowadzi zatem do celowego narzucania konsumentom norm właściwych, społecznie aprobowanych metod konsumpcji, np. jedzenie popcornu w kinach, żucie gumy, czy dawanie prezentów z (coraz liczniejszych) okazji rozmaitych świąt. Taki dalekoidący wpływ na normy społeczne i zachowania konsumenckie wywierany przez firmy i zatrudnionych w nich specjalistów od marketingu skłaniają do zadawania pytań o granicę etyczne społecznego wywierania wpływu w celach maksymalizacji zysków.

Literatura:

Falkowski, A., Tyszka, T. (2009) Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk; str. 270