Efekt eksperta – polega na mniejszej elastyczności ekspertów w rozwiązywaniu nietypowych problemów. Efekt eksperta tłumaczony jest automatyzacją, która prowadzi do uwolnienia zasobów systemu poznawczego – wiedza zostaje skompilowana i przestaje być dostępna świadomości. Identyfikacja problemu jako rutynowego aktywuje skomplikowane schematy działania, nad którymi osoba nie ma kontroli. Kiedy rozpoznanie jest blędne, gdyż np. problem jest różny od rutynowego, działanie eksperta nie będzie adekwatne do problemu, co może prowadzić do błędów bądź sztywnego trwania w niedostosowanych schematach. Redefinicja problemu jako nowego inicjuje próby wytworzenia nowego schematu.

Literatura:

„Psychologia poznawcza”, E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, str. 171-172