Efekt fałszywej reklamy – polega na zmianie doświadczenia zapisanego w pamięci konsumenta poprzez wprowadzenie fałszywej treści. Efekt fałszywej reklamy następuje na przykład poprzez skojarzenie w reklamie Królika Bugsa z postaciami z bajek Disneya, co powoduje wzrost pozytywnego afektu do tego pierwszego na zasadzie podobnej co w efekcie ekspozycji bodźców – wzrost pozytywnych emocji niespecyficznych. Jednakże, efekt fałszywej reklamy powoduje wzrost emocji spowodowany przez przywołanie bodźca z pamięci do wyobraźni wzrokowej, nie zaś zewnętrzną ekspozycję. Menadżerowie mogą próbować zastosowania działań powodujących tworzenie fałszywej pamięci, ingerowania w pamięć konsumenta w celu pozycjonowania swojej marki. Jest to jednak działanie nieetyczne – ingerowanie w umysł konsumenta.

Literatura:

Falkowski, A., Tyszka, T. (2009) Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk; str. 87