Efekt Galatei – to zjawisko związane z efektem oczekiwań interpersonalnych badacza. Efekt Galatei, nazywany jest także efektem pozytywnych oczekiwań. Badacze o wysokim poziomie OIB – oczekiwań intepresonalnych badacza, szczególnie jeżeli współwystępuje to z wysokim poziomem autorytaryzmu i dogmatyzmu, mogą być bardziej skłonni do formułowania oczekiwań pozytywnych, czyli dotyczących sukcesów osoby badanej – co zostało określone jako efekt Galatei.

 

Brzeziński, Jerzy, (2004) Metodologia badań psychologicznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, str. 89