Efekt hamowania przez przywołanie – odnosi się do zjawiska aktywnego blokowania dostępu do egzemplarzy. Efekt hamowania przez przywołanie został opisany przez Velling i van Knippenberg (2004). Badani mieli rozwiąć test w paradygmacie podejmowania decyzji leksykalnych LDT, który polegał na podjęciu decyzji, czy słowo w ich ojczystym języku, zaprezentowane na ekranie, jest przedstawione poprawnie czy błędnie. Średni czas decyzji dla egzemplarzy kategorii niećwiczonych był taki sam jak dla egzemplarzy kategorii ćwiczonych, zaś średni czas decyzji dla niepowtarzanych kategorii ćwiczonych był istotnie dłuższy. Zasugerowali oni zmianę wcześniejszej nazwy badanego zjawiska z „zapominania przez przywołanie” na „hamowanie przez przywołanie”.

Literatura:

„Psychologia poznawcza”, E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, str. 262