Efekt interferencji Stroopa – wskazuje na to, że automatyczne i nieintencjonalne procesy poznawcze mogą utrudniać wykonywanie procesów kontrolowanych. Klasyczny przykład to tzw. zadanie Stroopa. Badani są proszeni o nazwanie koloru, jakim wydrukowane jest słowo, np. słowo CZERWONY, które napisane jest zieloną czcionką. Treść słowa odnosząca się do jednego koloru utrudnia rozpoznanie koloru liter.  Reakcją dominującą w tym przypadku jest rozpoznanie treści słowa, jednak jest to reakcja niepoprawna.  Poprawną reakcją jest identyfikacja koloru czcionki. Efekt interferencji Stroopa jest związany z badaniami nad efektami facylitacji-hamowania, polegającymi na wpływie obecności innych osób na efektywność wykonywania zadania. Powyższe zadanie jest inaczej interpretowane z perspektywy modelu popędu Zajonca (1965) – jako trudne, a inaczej z perspektywy modelu uwagi Barona (1986), gdzie uznawane jest za łatwe. Późniejsze badania (Huguet i wsp., 1999) wykazały, że obecność innych osób przy wykonywaniu zadania oddziaływuje hamująco na efekt interferencji Stroopa.

Literatura:

„Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” B. Wojciszke str. 391-392

Related Entries