Efekt jednorodności grupy obcej – polega na tendencji do spostrzegania grup obcych jako jednorodnych i generalizacji oceny konkretnej osoby na całą grupę (Na zasadzie „Wszyscy oni tacy są”). Powoduje to także częstsze mylenie ze sobą członków grup innych niż własna. Efekt jednorodności grupy obcej wynika z ignorancji, to znaczy niskiej znajomości grupy i ze skłonności do wyżej wspomnianej generalizacji jednostki na grupę – przypisywania cech pojedynczej poznanej osoby wszystkim osobom z grupy. Zjawisko to towarzyszy spostrzeganiu zarówno dobrze znanych grup, np. mężczyzn, Rosjan, jak i grup o charakterze sytuacyjnym, kiedy podział opiera się na zupełnie nieistotnych przesłankach.

Literatura:

„Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” B. Wojciszke str. 73

Related Entries