Efekt Kompensacyjny
Stymulacja środowiskowa, która została w odpowiedni sposób wzbogacona, może doprowadzić do
skompensowania uprzednio istniejących deficytów. Do dowodów na istnienie efektu
kompensacyjnego należą: skuteczność edukacji wyrównawczej, efekty treningów funkcji
poznawczych oraz wyniki badań nad zwierzętami hodowanymi w odmiennych warunkach
środowiskowych.
Stymulacja środowiskowa, która została w odpowiedni sposób wzbogacona, może doprowadzić do
skompensowania uprzednio istniejących deficytów. Do dowodów na istnienie efektu
kompensacyjnego należą: skuteczność edukacji wyrównawczej, efekty treningów funkcji
poznawczych oraz wyniki badań nad zwierzętami hodowanymi w odmiennych warunkach
środowiskowych.