Efekt materiału tematycznego – dotyczy wpływu wiedzy i kontekstu na rozumowanie warunkowe. Efekt materiału tematycznego polega na tym, że proces dedukcji staje się łatwiejszy, jeżeli materiał abstrakcyjny zostanie zastąpiony przykładami z życia codziennego. Warunkiem wystąpienia efektu jest odniesienie się do sytuacji, z którą osoba jest zapoznana – jeżeli zadanie wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy (np. znajomości zasad funkcjonowania poczty we Włoszech), sama zmiana formatu przynosi nieznaczny rezultat.

Literatura:

„Psychologia poznawcza”, E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, str. 459, 639