Efekt naduzasadnienia – ma miejsce wtedy, gdy pojawienie się zewnętrznej motywacji powoduje wygaszenie działającej wcześniej motywacji wewnętrznej. Efekt naduzasadnienia jest zatem blisko powiązany z regułą pomniejszania, czyli pomniejszenia roli jednej przyczyny, podczas gdy występują także inne, możliwe przyczyny. Przykładem może być sytuacja, w której czytamy jakąś książkę, bo oceniamy ją jaką interesującą. W momencie jednak, w którym musimy ją przeczytać ponownie jako lekturę szkolną będziemy skłonni lubić ją znacznie mniej. W takiej sytuacji występuje efekt naduzasadnienia.

Literatura:

„Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” B. Wojciszke str. 134

Related Entries