Efekt następnego w kolejce – polega na tym, że osoby, które w danym momencie przygotowują się do własnej wypowiedzi są mniej skłonne skupiać się na tym, co mówią inni i mają większy problem w zapamiętywaniu treści wypowiedzi rozmówców.  Tłumaczy się to tym, że samo przygotowywanie swojej wypowiedzi angażuje zasoby umysłowe, co uniemożliwia pełne skupienie uwagi na innych wypowiedziach. Efekt następnego w kolejce jest wskazywany jako jedna z przyczyn nieskuteczności wielu wersji procedury burzy mózgów – myślenie o własnych pomysłach uniemożliwia wysłuchiwanie cudzych, co powinno być w założeniu główną siłą napędową kreatywnego podejścia do problemu. Badania wskazują, że efekt następnego w kolejce może zostać zmniejszony przez takie zaaranżowanie pracy grupowej (np. za pomocą odpowiedniej instrukcji), aby zechęcić uczestników do koncentrowania się na cudzych wypowiedziach (Dugosh i in., 2000).

Literatura:

„Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” B. Wojciszke str. 396-397

Related Entries