Elastyczność rodzajowa
Skłonność do kontekstualnych decyzji związanych z przywiązaniem do stereotypu związanego z
płcią, pojawiająca się stopniowo u młodzieży, w miejsce sztywnego, konserwatywnego wzorca ról
płciowych. Świadomość możliwości przekraczania tradycyjnych ról płciowych najczęściej
prowadzi u nastolatków do liberalizacji norm wobec dziewcząt, ale i zaostrzenia ich wobec
chłopców.
Trempała Janusz, Psychologia rozwoju człowieka, podręcznik akademicki, Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 253.