Embriologia życia emocjonalnego
W koncepcji Hollingera (2006) zestaw dziewięciu sygnałów, którymi płód komunikuje się w
ostatnim trymestrze z matką. Należą do nich: zaskoczenie, złość, wstyd, wstręt, strach,
zainteresowanie, niezadowolenie, radość, obrzydzenie. Zaangażowane są w nie zmysł smaku lub
powonienia. Z badań empirycznych wynika, że emocjonalna ekspresja twarzy oraz aparat
pierwotnych emocji mają charakter wrodzony. Mastriopieri i Turkewitz (1999) uważają, że
noworodek rozpoznaje stan emocjonalny matki, a zdolność do tego została zdobyta w okresie
prenatalnym.
Trempała Janusz, Psychologia rozwoju człowieka, podręcznik akademicki, Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 166.