Emisyjna tomografia pozytonowa – (ang. Positron emission tomography, PET) to jedna z metod rejestracji aktywności mózgu. Emisyjna tomografia pozytonowa polega na wstrzyknięciu do krwi przez tętnice udową osoby poddawanej badaniu radioaktywnej substancji chemicznej, np. glukozy znakowanej radioaktywnym izotopem węgla. Glukoza gromadzi się w najbardziej aktywnych rejonach mózgu, a detektory promieniowania umieszczone wokół głowy mogą zlokalizować rozmieszczenie znacznika i stworzyć w ten sposób mapę aktywności obszarów mózgu. Emisyjna tomografia pozytonowa może także służyć do pomiaru wiązania się leków z różnymi obszarami mózgu. Wadą tej metody jest to, że naraża ona mózg na wpływ promieniowania jonizującego, dlatego nie poddaje się ludzi temu zabiegowi o ile nie ma ku temu wskazań medycznych.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 76, 247