Emocjonalność – jeden z czterech typów wymiarów temperamentu u dzieci, wyróżnionych przez Bussa i Plomina w ramach kontynuacji badań NYLS. Emocjonalność definiowana jest w tym ujęciu jako łatwość występowania pobudzenia w sytuacjach wywołujących niepokój, lub jako generalny poziom nerwowości.

O.P. John, L.A. Pervin „Osobowość. Teoria i badania” Wydanie ósme, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 320.