Empatyczne rozumienie – w teorii fenomenologicznej Rogersa, obok bezwarunkowj akceptacji i autentyczności, jeden z warunków decydujących o skutecznośći terapii. Empatyczne rozumienie oznacza, że terapeuta posiada umiejętność do rozpoznawania doświadczeń pacjenta i oceny ich znaczenia podczas całego procesu terapeutycznego, oraz w każdym momencie spotkania. Opiera się na umiejętności aktywnego słuchania, oraz rozumienia prywatnych znaczeń oraz uczuć pacjenta w taki sposób, w jaki on sam je postrzega, z jednoczesnym zachowaniem własnej odrębności.

O.P. John, L.A. Pervin „Osobowość. Teoria i badania” Wydanie ósme, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 202, 222.