Engram – to inaczej ślad pamięciowy, fizyczna reprezentacja tego, co zostało wyuczone. Engram był poszukiwany przez Karla Lashleya i jego następców. Zakładał on, iż wyuczone zachowanie powinno być reprezentowane przez połączenie np. pomiędzy dwoma strukturami mózgu. Eksperymentował on z uczeniem szczurów wychodzenia z labiryntu, a następnie nacinaniem różnych miejsc ich kory mózgowej, jednak bez oczekiwanego rezultatu. W późniejszych badaniach engram lokalizowano także w móżdżku (pierwszym, który wysnuł takie przypuszczenia był Masao Ito), szczególnie w jądrze wsuniętym bocznym móżdżku.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 388-391