Etapy postępowania badawczego w naukach empirycznych – postępowanie badawcze przebiega według z góry ustalonych faz, tworząc zamkniętą całość. Poszczególne etapy postępowania badawczego w naukach empirycznych – w tym w psychologii – to: (1.) ujęcie problemu, związane z przeglądem faktów, rozpoznaniem i postawieniem problemu; (2.) Konstrukcja modelu teoretycznego, w tym konstrukcja hipotez; (3.) Wyprowadzanie szczegółowych konsekwencji, związane z poszukiwaniem racjonalnych ujęć i podstaw empirycznych, stawianie prognozy; (4.) Sprawdzanie hipotez, poprzez pomiary, eksperymenty i tym podobne – od ich zaplanowania, przez przeprowadzenie po systematyzację danych i wyprowadzenie wniosków; (5.) Wprowadzenie wniosków z badań empirycznych do teorii – porównanie wniosków z prognozami, modyfikacja modelu i przedstawienie sugestii do dalszej pracy. Etapy postępowania badawczego w naukach empirycznych ze szczególnym znaczeniem dla psychologii to identyfikacja problemu badawczego, konstrukcja hipotez, ustalanie zmiennych, następnie sposobu ich mierzenia i procedury eksperymentalnej oraz końcowe podsumowanie rezultatów.

 

Brzeziński, Jerzy, (2004) Metodologia badań psychologicznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, str. 35